Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi BÖLÜMÜ

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi yönetimi, kamu sektörünün ekonomik ve siyasal faaliyetlerini ve kamunun mal ve hizmet sunduğu halk ile olan ilişkilerini analiz etmeye, geliştirmeye yönelik bir disiplindir. Siyaset bilimi, felsefe, hukuk gibi bilimlerle ilişkili olan bu disiplin, devletin yürütmeye ilişkin kolunun daha etkili ve verimli işlemesini sağlayacak düşünce, örgüt, personel, kamu politikaları, uygulamalar ve yöntemlerle ilgilenmektedir.

Bölümümüz mezunları, politik süreçlerde görev alabildikleri gibi hukuk, kamu ve özel sektörde çalışabilecek nitelikte üst ve orta düzey yöneticiler yetiştirmeyi ve öğrencilere teorik bilginin yanı sıra analitik ve sorgulayıcı bakış açısı kazandırmayı amaçlar. Böylece bölümümüz,  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çağdaş gelişmeleri takip eden, eleştirel düşünebilme yetisine sahip, dünyadaki değişimleri izleyebilen ve sorgulayabilen bireyler mezun eder.

Disiplinler arası bir bölüm olan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi’nin müfredatında siyaset, sosyal bilimler, kentleşme ve çevre sorunları, siyasal düşünceler tarihi, yerel yönetimler, devlet olgusu ve kökeni, anayasa, hukuk gibi alanlara dair dersler bulunur. Mezunlarımız kamu ve özel sektörde geniş ve yükselen fırsat alanlarında sahiptir.